William Hazlitt citáty

William Hazlitt foto

2   4

William Hazlitt

Dátum narodenia: 10. apríl 1778
Dátum úmrtia: 18. september 1830

William Hazlitt bol anglický spisovateľ, významný pre jeho humanistické eseje a literárne kritiky, ako najväčší kritik umenia svojej doby a ako dramatický kritik, sociálny odborník a filozof.„Človek je jediný živočích, ktorý sa smeje a plače: on jediný bol zasiahnutý rozdielom medzi tým, aké veci sú, a aké by mali byť.“

„Člověk je jediný živočich, který se směje a pláče. Neboť jediný byl zasažen rozdílem mezi tím, jaké věci jsou, a jaké by měly být.“

Podobní autori