Matka Tereza citáty strana 3


„Láska je plod, ktorý dozrieva v každom ročnom období, a ktorý má každý na dosah ruky. Zbierať ho môže ktokoľvek a bez obmedzenia.“

„Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje.“


„Bože, Otče všetkých ľudí, ty si želáš, aby sme priniesli lásku tam, kde biednych ponižujú, radosť tam, kam ešte neprišla tvoja zvesť, a zmierenie tam, kde sú ľudia rozdelení.“

„Radosť je sieťou lásky, do ktorej môžete loviť duše.“

„Ľudstvo umiera na nedostatok lásky a vzájomnej úcty. Nikto nemá na nikoho čas, iba na seba.“

„Pozrite, ako príroda – stromy, kvety, tráva – rastú v tichu. Pozrite na hviezdy, mesiac a slnko, ako hýbu v tichu... Potrebujeme ticho, aby sme boli schopní...“

„Láska nežije zo slov a nie je možné ju slovami vysvetliť.“

„Najväčším zlom je nedostatok lásky: lásky k blížnym, strašná ľahostajnosť k susedovi, k tým, čo žijú na okraji spoločnosti, k vykorisťovaným, chudobným, starým.“


„Láskavé slová môžu byť krátke a ľahko vysloviteľné, ale ich ozveny sú nekonečné.“

„Choroby tela možno liečiť liekmi, no jedným liekom na beznádej je láska. Mnohí ľudia na svete zomierajú na nedostatok lásky.“

„Vo svete je viac hladu po láske a pochopení, ako po chlebe.“

„Čokoľvek robíš vo svojej rodine – pre svoje deti, pre svojho manžela, pre svoju manželku - robíš pre Ježiša.“


„Najlepším spôsobom, ako ukázať Bohu a ľuďom svoju vďačnosť je prijímať všetko radostne.“

„Hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných, ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých.“

„My nepracujeme podľa máp, riadime sa srdcami ľudí, ktorí nás na tomto svete potrebujú.“

„Ak ľudia príjmu Boha do vlastného srdca, stávajú sa jeho spolupracovníkmi. Ak ho neprijmu, aj to je odpoveď Boha.“

Podobní autori