„Ježišovo utrpenie končí radosťou jeho vzkriesenia. Keď teda cítime vo svojom srdci Kristovo utrpenie, pamätajme, že musí prísť vzkriesenie, musí zasvietiť radosť Veľkej noci.“

Posledná aktualizácia 8. máj 2019. Histórie
Matka Tereza fotka
Matka Tereza152
rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Podobné citáty

Citát „Je sotva väčšie sklamanie, ako prísť s naozaj veľkou radosťou v srdci k ľahostajnému človeku.“
Christian Morgenstern fotka

„Je sotva väčšie sklamanie, ako prísť s naozaj veľkou radosťou v srdci k ľahostajnému človeku.“

—  Christian Morgenstern nemecký autor 1871 - 1914

Varianta: Snáď niet väčšieho sklamania, ako keď prídete s radosťou v srdci k človeku ľahostajnému.

Jean Paul fotka
Simone de Beauvoir fotka

„Radosti a utrpenie človeka sú primerané jeho zásluhám.“

—  Simone de Beauvoir francúzska spisovateľka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka a sociálna teore… 1908 - 1986

Pavol VI. fotka

„Radosť vychádza z objaveného zmyslu utrpenia, ponúknutého z lásky.“

—  Pavol VI. 262. pápež katolíckej cirkvi 1897 - 1978

Prisudzované výroky
Varianta: Radosť vychádza z objaveného zmyslu utrpenia ponúknutého z lásky.

Christian Friedrich Hebbel fotka
Joachim Meisner fotka
Ján Pavol II. fotka
Ján z Kríža fotka
Ján Chryzostom Korec fotka
Joachim Meisner fotka
Sókratés fotka

„Radosť musíme čerpať zo seba, nie z iných.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -470 - -399 pred n. l.

Prisudzované výroky

John Stuart Mill fotka
Léon Bloy fotka

„Jediné ospravedlnenie pre tento život je vzkriesenie.“

—  Léon Bloy francúzsky spisovateľ, básnik a esejista 1846 - 1917

Edith Stein fotka

„Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.“

—  Edith Stein židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942

Prisudzované výroky

Elbert Hubbard fotka

„Zármutok znesieš sám, ale o radosť sa musíš podeliť.“

—  Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Prisudzované výroky

Morgan Scott Peck fotka
Terezie z Lisieux fotka

„Radosť je znakom veľkých svätých.“

—  Terezie z Lisieux mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 - 1897

François de La  Rochefoucauld fotka
Kathleen Norris fotka

Súvisiace témy