„Dobrá kniha je drahokam, ktorý vrhá záblesky radosti a šťastia do všetkých vrstiev ľudskej spoločnosti.“

Potvrdené výroky
Varianta: Dobrá kniha je drahokam, ktorý vrhá záblesky radosti a šťastia do všetkých vrstiev ľudskej spoločnosť.
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 3. jún 2021. História

Podobné citáty

Mark Twain fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Giovanni Bosco fotka

„Blaho ľudskej spoločnosti a cirkvi spočíva v dobrej výchove mládeže.“

—  Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

Jan Amos Komenský fotka
Stephen King fotka
Thomas Carlyle fotka

„Dobrá kniha je najčistejšia esencia ľudskej duše.“

—  Thomas Carlyle škótsky filozof, satirik, esejista, historik a pedagóg 1795 - 1881

Anton Semionovič Makarenko fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Bill Gates fotka
Valeriu Butulescu fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Dalajláma fotka
Honoré De Balzac fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Veľkí ľudia sú jedinou apológiou ľudskej spoločnosti a jej dejín.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

François de La  Rochefoucauld fotka
Tomáš Kempenský fotka
Christopher Paolini fotka
Valeriu Butulescu fotka

Súvisiace témy