„Najväčším šťastím pre ľudskú spoločnosť je mier.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj216
ruský spisovateľ 1828 - 1910
Editovať

Podobné citáty

Matthias Claudius fotka
Ján Pavol II. fotka
Sun Tzu fotka
Charles Augustin Sainte-Beuve fotka

„Dobrá kniha je drahokam, ktorý vrhá záblesky radosti a šťastia do všetkých vrstiev ľudskej spoločnosti.“

—  Charles Augustin Sainte-Beuve francúzsky literárny kritik 1804 - 1869

Potvrdené výroky
Varianta: Dobrá kniha je drahokam, ktorý vrhá záblesky radosti a šťastia do všetkých vrstiev ľudskej spoločnosť.
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Martin Luther King fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Mier nám má byť nadovšetko, nieto nijakej väčšej slávy, než zachovať mier.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Varianta: Niet väčšej slávy, ako zachovať mier.

Jan Amos Komenský fotka
Dalajláma fotka
Miguel de Cervantes fotka
Anatole France fotka

„V ľudskej spoločnosti rovnako ako v prírode sa premeny dejú zvnútra.“

—  Anatole France portrét od Théophila Steinlena 1844 - 1924

Prisudzované výroky

Arthur Schopenhauer fotka
Victor Hugo fotka
Albert Einstein fotka
Giovanni Bosco fotka

„Blaho ľudskej spoločnosti a cirkvi spočíva v dobrej výchove mládeže.“

—  Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

Friedrich Nietzsche fotka

„Veľkí ľudia sú jedinou apológiou ľudskej spoločnosti a jej dejín.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Voltaire fotka
Elisabeth of Wied fotka
François de La  Rochefoucauld fotka

Súvisiace témy