„Človek rozmnožuje svoje vlastné šťastie tou mierou, akou ho dáva iným.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 3. jún 2021. História
Jeremy Bentham fotka
Jeremy Bentham11
britský filozof, právnik a sociálny reformátor 1748 - 1832

Podobné citáty

Francesco Petrarca fotka
Mahátma Gándhí fotka

„Veľkosť človeka rastie tou mierou, akou sa on usiluje rozmnožiť dobro svojich spolublížnych.“

—  Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Prisudzované výroky

Karl Marx fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Ernest Hemingway fotka
Julian Tuwim fotka
Platón fotka

„Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame šťastie vlastné.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: Porovnaj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Platón fotka
Platón fotka
Platón fotka

„Ak dbáme o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Ignác z Loyoly fotka
Erich Fromm fotka
William Faulkner fotka
Thomas Jefferson fotka
William Shakespeare fotka
Sextus Propertius fotka

„Počet úderov osudu si človek rozmnožuje sám.“

—  Sextus Propertius latinský elegický básnik -47 - -14 pred n. l.

Prisudzované výroky

Václav Havel fotka

„Najlepšou cestou k vlastnému nešťastiu je zakrývať si oči pred nešťastím iných.“

—  Václav Havel dramatik, esejista, básnik, disident a politik z Českej republiky 1936 - 2011

Valeriu Butulescu fotka
Epiktétos fotka

Súvisiace témy