„Najväčší darček, aký kedy môžete dať inej osobe, je vaše vlastné šťastie.“

Originál

The greatest gift you can ever give another person is your own happiness

Upravil Es.K. Posledná aktualizácia 6. máj 2020. Histórie

Podobné citáty

Jeremy Bentham fotka

„Človek rozmnožuje svoje vlastné šťastie tou mierou, akou ho dáva iným.“

—  Jeremy Bentham britský filozof, právnik a sociálny reformátor 1748 - 1832

Prisudzované výroky

Robert Anson Heinlein fotka
Francesco Petrarca fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Helen Rowland fotka
Platón fotka

„Ak dbáme o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Platón fotka
Platón fotka

„Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame šťastie vlastné.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: Porovnaj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Jane Austen fotka
Platón fotka
Stendhal fotka
Ludwig Van Beethoven fotka
Ernest Hemingway fotka
Elisabeth of Wied fotka
Konfucius fotka
William Shakespeare fotka
Václav Havel fotka

„Najlepšou cestou k vlastnému nešťastiu je zakrývať si oči pred nešťastím iných.“

—  Václav Havel dramatik, esejista, básnik, disident a politik z Českej republiky 1936 - 2011

Valeriu Butulescu fotka
Victor Hugo fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka

Súvisiace témy