„Láska je stav, v ktorom je šťastie inej osoby základom pre vaše vlastné.“

Originál

Love is the condition in which the happiness of another person is essential to your own.

"Jubal Harshaw" in the first edition (1961); the later 1991 "Uncut" edition didn't have this line, because it was one Heinlein had added when he went through and trimmed the originally submitted manuscript on which the "Uncut" edition is based. Heinlein also later used a variant of this in The Cat Who Walks Through Walls where he has Xia quote Harshaw: "Dr. Harshaw says that 'the word "love" designates a subjective condition in which the welfare and happiness of another person are essential to one's own happiness.'"
Zdroj: Stranger in a Strange Land (1961; 1991)

Preložil Es.K
Robert Anson Heinlein fotka
Robert Anson Heinlein5
americký autor sci-fi 1907 - 1988

Podobné citáty

Sacha Guitry fotka
Sinclair Lewis fotka
Platón fotka

„Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame šťastie vlastné.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: Porovnaj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Platón fotka
Platón fotka

„Ak dbáme o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Platón fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Láska je stav, v ktorom človek vidí veci zreteľnejšie, ako v skutočnosti sú.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Karel Čapek fotka
Peter Gregor fotka
Citát „Šťastie je v podstate stav duše.“
Aristoteles fotka

„Šťastie je v podstate stav duše.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Valeriu Butulescu fotka
Václav Havel fotka

„Najlepšou cestou k vlastnému nešťastiu je zakrývať si oči pred nešťastím iných.“

—  Václav Havel dramatik, esejista, básnik, disident a politik z Českej republiky 1936 - 2011

Ralph Waldo Emerson fotka
Matka Tereza fotka
Jan Amos Komenský fotka
Michel De Montaigne fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Francesco Petrarca fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x