„Neboj sa svojich nepriateľov, môžu ti vziať maximálne tvoj život. Je to však stále omnoho lepšie, než médiá. Tých sa boj, pretože ti ukradnú tvoju česť.“

—  Mark Twain

Posledná aktualizácia 21. august 2021. História
Mark Twain fotka
Mark Twain214
americký autor a humorista 1835 - 1910

Podobné citáty

Anton Srholec fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Aurelius Augustinus fotka
Immanuel Kant fotka

„Najmenej sa boja smrti tí, ktorých život má najväčšiu cenu.“

—  Immanuel Kant nemecký filozof 1724 - 1804

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

François de La  Rochefoucauld fotka
Maxim Gorkij fotka
William Shakespeare fotka
George Bernard Shaw fotka
Giacomo Casanova fotka
Paul Valéry fotka
Aristoteles fotka
Oscar Wilde fotka
Aristoteles fotka
Karel Čapek fotka

Súvisiace témy