„Neboj sa svojich nepriateľov, môžu ti vziať maximálne tvoj život. Je to však stále omnoho lepšie, než médiá. Tých sa boj, pretože ti ukradnú tvoju česť.“

—  Mark Twain

Posledná aktualizácia 24. október 2020. Histórie
Mark Twain fotka
Mark Twain198
americký autor a humorista 1835 - 1910

Podobné citáty

Anton Srholec fotka
Dale Carnegie fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Aurelius Augustinus fotka
Immanuel Kant fotka

„Najmenej sa boja smrti tí, ktorých život má najväčšiu cenu.“

—  Immanuel Kant nemecký filozof 1724 - 1804

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

François de La  Rochefoucauld fotka
Maxim Gorkij fotka
William Shakespeare fotka
Giacomo Casanova fotka
George Bernard Shaw fotka
Paul Valéry fotka
Aristoteles fotka
Aristoteles fotka
Karel Čapek fotka
Citát „Boj je podstata života. Kto nebojuje, nemôže ani vyhrať.“
Tomáš Baťa fotka

Súvisiace témy