„Keď si budeš disciplinovane plniť povinnosti a prejavíš navyše aj iniciatívu, mladý muž, narobíš sa za všetkých.“

— Andrej Reiner

Andrej Reiner foto
Andrej Reiner23
slovenský spisoval 1951 - 2007

Podobné citáty