„Smrť je cena za nesmrteľnosť.“

Žarko Petan fotka
Žarko Petan78
slovinský spisovateľ a režisér 1929 - 2014

Podobné citáty

Stanisław Jerzy Lec fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Secundus Maior Gaius Plinius fotka
Karl Ludwig Borne fotka
Rabíndranáth Thákur fotka
Platón fotka

„Láska je túžba po nesmrteľnosti.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Marcus Valerius Martialis fotka
Charles Bukowski fotka
Stephen King fotka

„Každý život si vytvára jemu vlastnú imitáciu nesmrteľnosti.“

—  Stephen King americký autor 1947

Each life makes its own imitation of immortality. (en)
Prisudzované výroky

Immanuel Kant fotka

„Najmenej sa boja smrti tí, ktorých život má najväčšiu cenu.“

—  Immanuel Kant nemecký filozof 1724 - 1804

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

František Kožík fotka

„Neustále prechádzam dverami do nesmrteľnosti a ustavične som smrteľný.“

—  František Kožík český esperantista, bookwriter a historickej literatúry spisovateľ 1909 - 1997

Isaac Asimov fotka
Dalajláma fotka
Mark Twain fotka
Susan Ertz fotka
Immanuel Kant fotka
James Thurber fotka
Dušan Radovič fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x