„Báť sa lásky znamená báť sa života a tí, ktorí sa boja života, sú už z troch štvrtín mŕtvi.“

— Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe435
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Podobné citáty

Bertrand Russell foto
Jack London foto
Marie Curie-Skłodowská foto
Valeriu Butulescu foto
Citát „Boj je podstata života. Kto nebojuje, nemôže ani vyhrať.“
Tomáš Baťa foto
John Lennon foto
Samuel Goldwyn foto
 Sókratés foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto

„Nebáť sa a nekradnúť.“

— Tomáš Garrigue Masaryk prvý československý prezident 1850 - 1937

Karl Marx foto
 Tereza z Avily foto
 Seneca foto
Ďalší