„Život je boj, láska je hnoj a manželstvo je svinstvo!!!“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. Histórie
Louis Pasteur fotka
Louis Pasteur7
francúzsky chemik a mikrobiológ 1822 - 1895

Podobné citáty

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Bertrand Russell fotka

„Báť sa lásky znamená báť sa života. A kto sa bojí života, je už z troch štvrtín mŕtvy.“

—  Bertrand Russell logik a jeden z prvých analytických filozofov 1872 - 1970

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Hérakleitos fotka
Jean Hippolyte Giraudoux fotka
Giordano Bruno fotka
Honoré De Balzac fotka
Francis Bacon fotka

„Peniaze sú ako hnoj - sú nanič, ak sa neroztrúsia.“

—  Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Roger Louis Schütz-Marsauche fotka

„Život toho, kto miluje a zabúda na seba, je plný pokojnej krásy. Každé priateľstvo predpokladá vnútorný boj. A niekedy kríž vnáša svetlo do bezodnej hĺbky lásky.“

—  Roger Louis Schütz-Marsauche švajčiarsky mních 1915 - 2005

Prisudzované výroky
Varianta: Život toho, kto miluje a zabúda na seba, je plný pokojnej krásy. Každé priateľstvo pedpokladá vnútorný boj. A niekedy kríž vnáša svetlo do bezodnej hĺbky lásky.

Maurice Chevalier fotka

„Veľkou otázkou v manželstve je, či je možné udržať lásku prí živote konzervami.“

—  Maurice Chevalier 1888 - 1972

Varianta: Veľkou otázkou v manželstve je, či možno udržať lásku pri živote konzervami.

Bertolt Brecht fotka
Janko Jesenský fotka

„Rád voniam hnoj v maštaliach, ale v knihách ho nemôžem vystáť.“

—  Janko Jesenský československý básnik, prozaik, právnik a prekladateľ 1874 - 1945

Prisudzované výroky

Hérakleitos fotka
Honoré De Balzac fotka
Pavol Strauss fotka

„Život je boj? Len boj je život!“

—  Pavol Strauss slovenský filozof, lekár a spisovateľ 1912 - 1994

Axel Munthe fotka
Benjamin Franklin fotka

„Tam, kde je manželstvo bez lásky, tam bude láska bez manželstva.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Súvisiace témy