„Nie je pravda, že tí, ktorí sa boja vtipov, sa boja pravdy. Naopak - tí, ktorí sa boja pravdy, sa boja vtipov.“

Posledná aktualizácia 17. január 2016. História
Aurelius Augustinus fotka
Aurelius Augustinus158
ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Podobné citáty

Paul Valéry fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Dorothy Day fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Immanuel Kant fotka

„Najmenej sa boja smrti tí, ktorých život má najväčšiu cenu.“

—  Immanuel Kant nemecký filozof 1724 - 1804

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

George Horace Lorimer fotka
Ivan Sergejevič Turgeněv fotka
Robert Francis Kennedy fotka
Seneca fotka

„Prichádza k nám zriedka, a to len preto, že sa bojí počuť pravdu.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Giacomo Casanova fotka
Anton Srholec fotka
Mark Twain fotka

Súvisiace témy