„Človek, ktorý drží bohatstvo a neužíva ho, je ako somár, ktorý nesie náklad zlata a žerie bodliače.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. História
Thomas Fuller fotka
Thomas Fuller39
anglický kňaz a historik 1608 - 1661

Podobné citáty

Marcel Pagnol fotka
Dorothy Parker fotka
Woodrow Wilson fotka

„Konzervatívny je človek, ktorý sedí a myslí si, väčšinou však sedí.“

—  Woodrow Wilson 28. prezident Spojených štátov amerických 1856 - 1924

Publius Cornelius Tacitus fotka
Karel Čapek fotka
Sókratés fotka
Tomáš Kempenský fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Jan Amos Komenský fotka

„Hrdza skúša zlato a trápenie človeka.“

—  Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Potvrdené výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Ninus Nestorović fotka
Jacques Bénigne Bossuet fotka
Otakar Březina fotka
Ľudovít Velislav Štúr fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka

Súvisiace témy