Albius Tibullus citáty

Albius Tibullus foto

8   7

Albius Tibullus

Dátum narodenia: 5 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 19 pr. n. l.

Albius Tibullus bol rímsky elegický básnik. Jeho život aj dielo sú obostreté radou nejasností. V stredoveku mu bol pripísaný súbor štyroch kníh elegickej poézie, tzv. Corpus Tibullianum, z ktorého sú dnes za pravé považované len prvé dve knihy. Zdrojom informácii o Tibullovom živote je z veľkej časti anonymný životopis pripojený k rukopisom niektorých tibullovských zbierok, v menšej miere poézia jeho súčasníkov, Domitia Marsa, ktorý zložil na Tibulla pohrebný epigram, a Ovídia, možno i Horatia, ktorý spomína básnika Albia v svojich Listoch. Niečo málo o vlastnom živote prezrádza vo svojich veršoch sám Tibullus.


„Odpusť tomu kto sa priznáva.“

„Nech ti je zem ľahká.“


„Bohatstvo človeka nepoteší a starostiam neuľaví.“

„Bohatstvo neodstraňuje trápenie a starosti ľudí; Bohatstvo plodí závisť; Čím viac peňazí, tým viac starostí.“

„Čím viac peňazí, tým viac starostí.“

„Dobre vychované dievča sa vyhýba objatiu starca.“

„Dôverčivá nádej pomáha žiť a stále vraví, že zajtra bude lepšie.“

„Ťažko je predstierať veselosť, keď je človek smutný; Ťažko je predstierať radosť, keď myseľ ťaží ti žiaľ; Ťažko je napodobniť neúprimnú radosť.“

Podobní autori