„Sila sa rodí z nátlaku a hynie na slobode.“

Leonardo Da Vinci fotka
Leonardo Da Vinci39
taliansky renesančný mudrc 1452 - 1519
Reklama

Podobné citáty

Mircea Eliade fotka
Jan Amos Komenský fotka
Reklama
Joseph Heller fotka
Ján Chryzostom Korec fotka
Albert Einstein fotka
Carlo Carretto fotka
Baruch Spinoza fotka
Carlos Castaneda fotka
Reklama
John Galsworthy fotka
Karl Kraus fotka
Wolf Biermann fotka

„Prajem si viac slobody bez hladu, a predsa len viac hladu po slobode.“

—  Wolf Biermann nemecký pesničkár a bývalý východonemecký disident 1936

Jean Paul fotka
Reklama
Abraham Lincoln fotka
Joseph Joubert fotka
Karl Ludwig Borne fotka
Citát „Trpezlivosť a čas urobia viac ako hnev a sila.“
Jean De La Fontaine fotka
Ďalšie