„Ľudia nie sú rovnakí ani v najhlbších hlbinách duše. Každý je jedinečný, úplne iný než ostatní a v Cirkvi ho s inými spája len Božie slovo.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. Histórie
Dietrich Bonhoeffer fotka
Dietrich Bonhoeffer32
nemecký Lutheránsky pastor, teológ, antinacista 1906 - 1945
Editovať

Podobné citáty

Edith Stein fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Voltaire fotka
Johannes Robert Becher fotka
Pierre Teilhard De Chardin fotka
Aurelius Augustinus fotka
Fernandel fotka
František Saleský fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka

„Je pre nás úplne prirodzené, že ostatní ľudia nemajú šťastie; že sami nemáme šťastie, to je vždy vonkoncom nepochopiteľné.“

—  Marie von Ebner-Eschenbach česká spisovateľka 1830 - 1916

Varianta: Považujeme za absolútne prirodzené, že ostatní ľudia nemajú šťastie; že sami nemáme šťastie, to je vždycky úplne nepochopiteľné.

Thomas Merton fotka
Sv. Ján Zlatoústy fotka
Ján Chryzostom Korec fotka
Sv. Arnold Janssen fotka
Edith Stein fotka

„Čím hlbšie je niekto vtiahnutý do Božej lásky, tým viac musí v tomto zmysle zo seba vydávať, to znamená dávať svetu božský život.“

—  Edith Stein židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942

Varianta: Čím väčšmi je človek priťahovaný k Bohu, tým viac musí, v tomto zmysle vychádzať zo seba, to znamená ísť do sveta, aby do neho vnášal božský život.

Karel Gott fotka
Gotthold Ephraim Lessing fotka

„Nešťastní ľudia sa často spájajú.“

—  Gotthold Ephraim Lessing spisovateľ, filozof, publicista a výtvarný kritik 1729 - 1781

Aristoteles fotka

„Zlo ľudí spája.
Rhetoric“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Potvrdené výroky

Súvisiace témy