„Ľudia vo vysokých postaveniach sú trojnásobnými služobníkmi: služobníkmi panovníka alebo štátu, služobníkmi slávy a služobníkmi obchodu. Je to čudná túžba hľadať moc a stratiť slobodu.“

Francis Bacon fotka
Francis Bacon105
anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Podobné citáty

Karolína Světlá fotka
Blaise Pascal fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Ján Chryzostom Korec fotka
John Stuart Mill fotka
Jonathan Swift fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Michel De Montaigne fotka

„Naším najhodnotnejším a najslávnejším veľdielom nech je žiť primerane. Všetko ostatné - moc, bohatstvo, sláva - to sú len bezvýznamné dodatky a príspevky…“

—  Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

Prisudzované výroky
Zdroj: EXLEY, HELEN: Večné hodnoty. Bratislava: Slovart, 2005. ISBN 80-8085-025-9

Edmund Burke fotka
Eleanor Roosevelt fotka

„Ten, kto stratí peniaze, stratí moc. Ten, kto stratí priateľa, stratí oveľa viac. Ten, kto stratí vieru, stratí všetko.“

—  Eleanor Roosevelt manželka Franklina Delano Roosevelta a prvá dáma Spojených štátov 1884 - 1962

Varianta: Ten, kto stratí peniaze, toho stratí dosť. Ten, kto stratí priateľa, toho stratí ešte viac. Všetko však stratí ten, kto zahodil nádej.

James Russell Lowell fotka
William Somerset Maugham fotka
Robert Wright fotka
František Rojček fotka
Carlo Carretto fotka
Jean Vanier fotka
Charles Bukowski fotka
Ján Kalinčiak fotka
John Stuart Mill fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x