„Je divné, že takú zrejmú vec ako je svetská márnosť, tak málo ľudí pozná; je to čudné a prekvapujúce, keď sa povie, že je hlúposťou hľadať slávu.“

Posledná aktualizácia 23. jún 2021. Histórie
Blaise Pascal fotka
Blaise Pascal137
francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťa… 1623 - 1662

Podobné citáty

Francis Bacon fotka
Georges Braque fotka
Kate Beckinsalová fotka
William Butler Yeats fotka

„Zamysli sa, kde väčšinou začína a končí sláva človeka. A povedz, moja sláva bola v tom, že som mal takých priateľov.“

—  William Butler Yeats básnik z Írska 1865 - 1939

Think where man's glory most begins and ends. And say my glory was I had such friends. (en)
The Municipal Gallery Re-Visited
Prisudzované výroky

Sam Levenson fotka
Nicolas Chamfort fotka

„Čo je sláva? Byť známy ľuďom, ktorých ja nepoznám.“

—  Nicolas Chamfort francúzsky spisovateľ 1741 - 1794

Varianta: Sláva: byť známym ľuďom, ktorých nepoznám.

Nicolas Chamfort fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Človek je divný tvor! Nevie, odkiaľ ide, vie málo o svete a najmenej o sebe.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Varianta: Človek je temný tvor! Nevie, odkiaľ ide, vie málo o svete a najmenej o sebe.

Anatole France fotka
Georges Braque fotka
František z Assisi fotka

„Je čudná vec slúžiť Bohu a mať smutnú a zádumčivú tvár.“

—  František z Assisi katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 - 1226

Axel Munthe fotka
Citát „Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“
Albert Einstein fotka
Mark Twain fotka
James Thurber fotka
Bedřich Václavek fotka

Súvisiace témy