„Tí, ktorí chápu iba to, čo sa dá vysvetliť, chápu veľmi málo.“

— Marie von Ebner-Eschenbach

Marie von Ebner-Eschenbach foto
Marie von Ebner-Eschenbach167
česká spisovateľka 1830 - 1916

Podobné citáty