Tí, ktorí chápu iba to, čo sa dá vysvetliť, chápu veľmi málo.

—  Marie von Ebner-Eschenbach
Podobné citáty