„Skutočne len veľmi málo ľudí chápe, čo by im Boh preukázal, keby sa mu celkom odovzdali.“

— Ignác z Loyoly

Ignác z Loyoly photo
Ignác z Loyoly56
katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556
Reklama

Podobné citáty

Citát „Tí, ktorí chápu iba to, čo sa dá vysvetliť, chápu veľmi málo.“
Marie von Ebner-Eschenbach photo
Otto Von Bismarck photo
Reklama
Publilius Syrus photo
Immanuel Kant photo
Albert Einstein photo

„Osud ľudí ako celku bude taký, aký si zasluhujú.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

  Konfucius photo

„Len dva druhy ľudí sa nikdy nemôžu zmeniť. Celkom múdri a celkom hlúpi.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pr. n. l.

Louis-ferdinand Céline photo
Georg Christoph Lichtenberg photo
Reklama
Páter Pio photo
Albert Schweitzer photo
George Bernard Shaw photo
Andrew Carnegie photo
Reklama
 Terezie z Lisieux photo
Isaac Newton photo

„Ľudia stavajú príliš mnoho múrov a veľmi málo mostov.“

— Isaac Newton britský fyzik a matematik a zakladateľ modernej klasickej fyziky 1643 - 1727

Helder Camara photo
Truman Capote photo
Ďalšie