„Tvoja viera je veľmi málo operatívna: dalo by sa povedať, že je to skôr viera svätuškára než viera človeka, ktorý bojuje o to, aby sa stal svätým.“

Posledná aktualizácia 23. jún 2021. Histórie
Josemaría Escrivá de Balaguer fotka
Josemaría Escrivá de Balaguer52
španielsky teológ 1902 - 1975

Podobné citáty

Federico Fellini fotka

„Aby sa človek mohol stať slobodný, musí najskôr nájsť vieru v seba samého.“

—  Federico Fellini taliansky filmár 1920 - 1993

Prisudzované výroky

Erich Fromm fotka

„Láska je činom viery a kto má málo viery, má aj málo lásky.“

—  Erich Fromm nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik 1900 - 1980

Charles Spurgeon fotka
Svatý Tomáš Akvinský fotka

„Viera stojí nad rozumom.“

—  Svatý Tomáš Akvinský taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

„Bez viery v človeka sa nedá žiť plným životom, ani písať novú literatúru.“

—  František Hečko slovenský básnik a spisovateľ 1905 - 1960

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Bratia Goncourtovci fotka
Joachim Meisner fotka
Viktor Frankl fotka
Marcus Tullius Cicero fotka

„Odvážny človek je plný viery.“

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Citát „Optimizmus je viera, ktorá vedie k úspechu; bez nádeje sa nedá nič dosiahnuť.“
Helen Keller fotka
Martin Luther fotka

„Sme spasení iba vierou, ale viera, ktorá spasí, nie je nikdy sama.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Citát „Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.“
Albert Einstein fotka

„Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Martin Luther fotka

„Boh, náš Otec, urobil všetko závislé od našej viery. Ten, kto má vieru, má všetko; kto nemá vieru, nemá nič.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

George Bernard Shaw fotka
Albert Einstein fotka

„Viera, že bezpečnosť národa sa dá dosiahnuť zbrojením, je osudnou iróniou.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Romain Rolland fotka
Karel Čapek fotka

Súvisiace témy