Herbert Spencer citáty

Herbert Spencer foto

9   1

Herbert Spencer

Dátum narodenia: 27. apríl 1820
Dátum úmrtia: 8. december 1903

Herbert Spencer bol anglický filozof, predstaviteľ pozitivizmu a hlavný predstaviteľ evolucionizmu 2. polovice 19. storočia. Bol aj mysliteľom klasického liberalizmu viktoriánskej éry, objavuje sa uňho heslo There is no alternative.

Citáty Herbert Spencer


„Hlavným účelom vzdelania nie je vedieť, ale konať.“

„Čas: To, čo sa človek vždy snaží zabiť, ale čo nakoniec zabije jeho.“


„Životná sila pevného zdravia pozláti aj nešťastie.“

„Život je neustálym prispôsobovaním vnútorných situácií vonkajším.“

„V prevahe sebaovládania väzí jedna z dokonalostí ideálneho muža.“

„Účelom vzdelania nie je vedieť, ale konať.“

„Pripraviť nás na dokonalý život je úloha, ktorú má vykonať výchova.“

„Nikto nemôže byť dokonale šťastný, ak nie sú šťastní všetci.“

„Kompliment je zväčšovacie sklo omrvinky pravdy.“

Podobní autori