Hannah Arendt citáty

Hannah Arendt foto
1  0

Hannah Arendt

Dátum narodenia: 14. október 1906
Dátum úmrtia: 4. december 1975
Ďalšie mená:Hannah Arendtová

Reklama

Hannah Arendtová bola nemecko-americká politologička a filozofka. Žiačka Edmund Husserla, K. Jaspersa, R. Bultmanna a M. Heideggera. Spoluvydavateľka Kafkovho diela Sústredila sa na výskum sociologicko-antropologických kategórií práce, výroby a konania.

Základnými rozmermi praktického života ako najhlbšej podmienenosti ľudskej existencie je práca, vyrábanie a konanie. Práca zodpovedá biologickej podmienenosti existencie ako telesnej, takže jej podmienkou je život sám; vo vyrábaní a zhotovovaní predmetov sa vyjavuje to, čím sa ľudská bytosť stavia proti svojej prírodnej a biologickej viazanosti. Vyrábaním vzniká oblasť protikladná oblasti prírodnej, je spredmetnením toho, čo je schopné pretrvať individuálny život: vyrábanie tak poukazuje na to, že k ľudskej existencii vždy patrí svet. Konanie je zakotvené v tom, že bytie človeka je zároveň spolubytím, teda zodpovedá faktu plurality. Konanie sa vždy odohráva ako vzťah medzi ľuďmi, je to činnosť verejná, v ktorej sa roztvára oblasť politického života.

Tieto tri základné rozmery ľudskej existencie chápe Arendtová ako prehĺbenie Heideggerových analýz starosti - sú teda podmienenosťou ľudskej existencie, ktorej základom je čas: práca je poukaz k minulosti a k situovanosti, vyrábanie a zhotovovanie vecí je rozmer prítomnosti, zatiaľ čo konaním sa človek ako bytosť politická otvára do budúcnosti - politická starosť je starosť o to, čo bude.

Základným zmyslom ľudského aktívneho života je premieňať to, čo je dané, na podmienky vlastnej existencie: čokoľvek sa v ľudskom svete vyjaví, stane sa vzápätí súčasťou ľudskej podmienenosti. Preto sa človek nestretáva s vecami ako cudzími, vonkajšími objektami, ale ako s tým, čo patrí do jeho života.

Podobní autori

 Tereza z Avily foto
Tereza z Avily28
rímskokatolícka svätica
 Ezop foto
Ezop30
staroveký grécky rozprávač
Henry Miller foto
Henry Miller5
americký románopisec
Ingmar Bergmanová foto
Ingmar Bergmanová9
švédsky filmár
Johannes Eckhart foto
Johannes Eckhart12
nemecký teológ
Alfie Kohn foto
Alfie Kohn1
americký autor a lektor
Dietrich Bonhoeffer foto
Dietrich Bonhoeffer31
nemecký Lutheránsky pastor, teológ, antinacista
Auguste Rodin foto
Auguste Rodin10
francúzsky sochár
 Rámakrišna foto
Rámakrišna4
Indický hinduistický mních a filozof

Citáty Hannah Arendt

Reklama
Reklama
Reklama

„The concentration camps, by making death itself anonymous (making it impossible to find out whether a prisoner is dead or alive), robbed death of its meaning as the end of a fulfilled life.“

— Hannah Arendt
Context: The concentration camps, by making death itself anonymous (making it impossible to find out whether a prisoner is dead or alive), robbed death of its meaning as the end of a fulfilled life. In a sense they took away the individual’s own death, proving that henceforth nothing belonged to him and he belonged to no one. His death merely set a seal on the fact that he had never existed. Part 3, Ch. 12, § 3.

„A mixture of gullibility and cynicism had been an outstanding characteristic of mob mentality before it became an everyday phenomenon of masses. In an ever-changing, incomprehensible, world the masses had reached the point where they would, at the same time, believe everything and nothing, think that everything is possible and that nothing was true.“

— Hannah Arendt
Context: A mixture of gullibility and cynicism had been an outstanding characteristic of mob mentality before it became an everyday phenomenon of masses. In an ever-changing, incomprehensible, world the masses had reached the point where they would, at the same time, believe everything and nothing, think that everything is possible and that nothing was true. The mixture in itself was remarkable enough, because it spelled the end of the illusion that gullibility was a weakness of unsuspecting primitive souls and cynism the vice of superior and refined minds. Mass propaganda discovered that its audience was ready at all times to believe the worst, no matter how absurd, and did not particularly object to being deceived because it held every statement to be a lie anyhow. The totalitarian mass leaders based their propaganda on the correct psychological assumption that, under such conditions, one could make people believe the most fantastic statements one day, and trust if the next day they were given irrefutable proof of their falsehood, they would take refuge in cynicism; instead of deserting the leaders who had lied to them, they would protest that they had known all along the statement was a lie and would admire the leaders for their superior tactical cleverness. Part 3, Ch. 2 The Totalitarian Movement, page 80 https://books.google.de/books?id=I0pVKCVM4TQC&pg=PT104&dq=A+mixture+of+gullibility+and+cynicism+had+been+an+outstanding+characteristic+of+mob+mentality+before+it+became+an+everyday+phenomenon+of+masses.&hl=de&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=A%20mixture%20of%20gullibility%20and%20cynicism%20had%20been%20an%20outstanding%20characteristic%20of%20mob%20mentality%20before%20it%20became%20an%20everyday%20phenomenon%20of%20masses.&f=false

„Persecution of powerless or power-losing groups may not be a very pleasant spectacle, but it does not spring from human meanness alone.“

— Hannah Arendt
Context: Persecution of powerless or power-losing groups may not be a very pleasant spectacle, but it does not spring from human meanness alone. What makes men obey or tolerate real power and, on the other hand, hate people who have wealth without power, is the rational instinct that power has a certain function and is of some general use. Even exploitation and oppression still make society work and establish some kind of order. Only wealth without power or aloofness without a policy are felt to be parasitical, useless, revolting, because such conditions cut all the threads which tie men together. Wealth which does not exploit lacks even the relationship which exists between exploiter and exploited; aloofness without policy does not imply even the minimum concern of the oppressor for the oppressed. Part 1, Ch. 1, § 1.

Ďalší
Dnešné výročie
Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer85
nemecký filozof 1788 - 1860
August Bebel foto
August Bebel13
nemecký sociálny demokrat, politik 1840 - 1913
Sydney Smith foto
Sydney Smith2
anglický spisovateľ a kňaz 1771 - 1845
Andy Warhol foto
Andy Warhol8
americký maliar, filmový tvorca<br />a dôležitá osobnosť ... 1928 - 1987
Ďalších 26 dnešných výročie
Podobní autori
 Tereza z Avily foto
Tereza z Avily28
rímskokatolícka svätica
 Ezop foto
Ezop30
staroveký grécky rozprávač
Henry Miller foto
Henry Miller5
americký románopisec
Ingmar Bergmanová foto
Ingmar Bergmanová9
švédsky filmár