Hannah Arendt citátov

Hannah Arendt fotka
1   0

Hannah Arendt

Dátum narodenia: 14. október 1906
Dátum úmrtia: 4. december 1975
Ďalšie mená:Hannah Arendtová

Reklama

Hannah Arendtová bola nemecko-americká politologička a filozofka. Žiačka Edmund Husserla, K. Jaspersa, R. Bultmanna a M. Heideggera. Spoluvydavateľka Kafkovho diela Sústredila sa na výskum sociologicko-antropologických kategórií práce, výroby a konania.

Základnými rozmermi praktického života ako najhlbšej podmienenosti ľudskej existencie je práca, vyrábanie a konanie. Práca zodpovedá biologickej podmienenosti existencie ako telesnej, takže jej podmienkou je život sám; vo vyrábaní a zhotovovaní predmetov sa vyjavuje to, čím sa ľudská bytosť stavia proti svojej prírodnej a biologickej viazanosti. Vyrábaním vzniká oblasť protikladná oblasti prírodnej, je spredmetnením toho, čo je schopné pretrvať individuálny život: vyrábanie tak poukazuje na to, že k ľudskej existencii vždy patrí svet. Konanie je zakotvené v tom, že bytie človeka je zároveň spolubytím, teda zodpovedá faktu plurality. Konanie sa vždy odohráva ako vzťah medzi ľuďmi, je to činnosť verejná, v ktorej sa roztvára oblasť politického života.

Tieto tri základné rozmery ľudskej existencie chápe Arendtová ako prehĺbenie Heideggerových analýz starosti - sú teda podmienenosťou ľudskej existencie, ktorej základom je čas: práca je poukaz k minulosti a k situovanosti, vyrábanie a zhotovovanie vecí je rozmer prítomnosti, zatiaľ čo konaním sa človek ako bytosť politická otvára do budúcnosti - politická starosť je starosť o to, čo bude.

Základným zmyslom ľudského aktívneho života je premieňať to, čo je dané, na podmienky vlastnej existencie: čokoľvek sa v ľudskom svete vyjaví, stane sa vzápätí súčasťou ľudskej podmienenosti. Preto sa človek nestretáva s vecami ako cudzími, vonkajšími objektami, ale ako s tým, čo patrí do jeho života.

Podobní autori

 Tereza z Avily fotka
Tereza z Avily28
rímskokatolícka svätica
 Ezop fotka
Ezop29
staroveký grécky rozprávač
Henry Miller fotka
Henry Miller8
americký románopisec
Ingmar Bergmanová fotka
Ingmar Bergmanová10
švédsky filmár
Johannes Eckhart fotka
Johannes Eckhart16
nemecký teológ
Alfie Kohn fotka
Alfie Kohn1
americký autor a lektor
Dietrich Bonhoeffer fotka
Dietrich Bonhoeffer32
nemecký Lutheránsky pastor, teológ, antinacista
 Rámakrišna fotka
Rámakrišna10
Indický hinduistický mních a filozof
Auguste Rodin fotka
Auguste Rodin10
francúzsky sochár

Citáty Hannah Arendt

Reklama

„The totalitarian attempt at global conquest and total domination has been the destructive way out of all impasses. Its victory may coincide with the destruction of humanity; wherever it has ruled, it has begun to destroy the essence of man.“

—  Hannah Arendt
Context: The totalitarian attempt at global conquest and total domination has been the destructive way out of all impasses. Its victory may coincide with the destruction of humanity; wherever it has ruled, it has begun to destroy the essence of man. Yet to turn our backs on the destructive forces of the century is of little avail. The trouble is that our period has so strangely intertwined the good with the bad that without the imperialists' "expansion for expansion's sake," the world might never have become one; without the bourgeoisie's political device of "power for power's sake," the extent of human strength might never have been discovered; without the fictitious world of totalitarian movements, in which with unparalleled clarity the essential uncertainties of our time have been spelled out, we might have been driven to our doom without ever becoming aware of what has been happening. And if it is true that in the final stages of totalitarianism an absolute evil appears (absolute because it can no longer be deduced from humanly comprehensible motives), it is also true that without it we might never have known the truly radical nature of Evil. Preface to the first edition, written in the summer of 1950.

Reklama
Reklama

„Persecution of powerless or power-losing groups may not be a very pleasant spectacle, but it does not spring from human meanness alone.“

—  Hannah Arendt
Context: Persecution of powerless or power-losing groups may not be a very pleasant spectacle, but it does not spring from human meanness alone. What makes men obey or tolerate real power and, on the other hand, hate people who have wealth without power, is the rational instinct that power has a certain function and is of some general use. Even exploitation and oppression still make society work and establish some kind of order. Only wealth without power or aloofness without a policy are felt to be parasitical, useless, revolting, because such conditions cut all the threads which tie men together. Wealth which does not exploit lacks even the relationship which exists between exploiter and exploited; aloofness without policy does not imply even the minimum concern of the oppressor for the oppressed. Part 1, Ch. 1, § 1.

Ďalšie
Dnešné výročie
Georges Courteline fotka
Georges Courteline2
francúzsky dramatik a románopisec 1858 - 1929
George Orwell fotka
George Orwell15
anglický spisovateľ a novinár 1903 - 1950
Georges Courteline fotka
Georges Courteline2
francúzsky dramatik a románopisec 1858 - 1929
Michael Jackson fotka
Michael Jackson17
americký popový, soulový a rockový spevák 1958 - 2009
Ďalších 19 výročí
Podobní autori
 Tereza z Avily fotka
Tereza z Avily28
rímskokatolícka svätica
 Ezop fotka
Ezop29
staroveký grécky rozprávač
Henry Miller fotka
Henry Miller8
americký románopisec
Ingmar Bergmanová fotka
Ingmar Bergmanová10
švédsky filmár