Benedikt z Nursie citáty

 Benedikt z Nursie foto

3   1

Benedikt z Nursie

Dátum narodenia: 2. marec 480
Dátum úmrtia: 21. marec 547

Svätý Benedikt z Nursie bol zakladateľom západoeurópskeho mníšstva.

Citáty Benedikt z Nursie


„Nikdy nezúfaj pred Božím milosrdenstvom.“

„Modli sa a pracuj. Ora et labora“ la

„Modli sa a pracuj. - Ora et labora - Heslo benediktínov“

Podobní autori