Svetový deň poézie

Es.K
23. marec 2019

Svetový deň poézie má viesť malých vydavateľov k tomu, aby sa nebáli podporiť básnikov a publikovali ich zbierky. V októbri a novembri roku 1999 sa v Paríži na 30. zasadnutí Generálnej konferencie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) 21. marec vyhlásil za Svetový deň poézie. Tento sviatok má podporiť iniciatívy podnecujúce umeleckú tvorbu. Písanie básní je spôsob obohacovania kultúry a zveľaďovania jazyka. Básnici v súčasnosti nadobúdajú novú rolu v spoločnosti, pretože verejné recitácie a poetické večery sa stávajú čoraz obľúbenejšími.

Pár úryvkov z básní slovenských a českých spisovateľov :


Obrázok: https://www.selfpublishbooks.ie/writing-poetry-4-ways-get-started/


František Halas fotka

„Máte ešte mladé a zdravé zuby, odmietajte preto ponúkané kašičky a vyhryzte si živinu rastu sami.“

—  František Halas český československý politik, básnik a spisovateľ 1901 - 1949

Prisudzované výroky

Andrej Plavka fotka

„Slovo je dobrý nástroj, len treba vedieť na ňom hrať.“

—  Andrej Plavka československý básnik a spisovateľ 1907 - 1982

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Ján Kalinčiak fotka
Ján Kalinčiak fotka
František Hečko fotka

„Bez viery v človeka sa nedá žiť plným životom, ani písať novú literatúru.“

—  František Hečko slovenský básnik a spisovateľ 1905 - 1960

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Laco Novomeský fotka

„Blúdime ďalej labyrintom bolesti, pre všetky krásy sveta zakliate.“

—  Laco Novomeský československý člen slovenskej národnej rady, člen československého národného parlamentu, básnik, publicista a politik 1904 - 1976

Zdroj: Potvrdené výroky, L. Novomeský, Romboid

Ľudmila Podjavorinská fotka

„Skromný úsmev je najkrajšou prirodzenou ozdobou ľudskej tváre.“

—  Ľudmila Podjavorinská československá poetka, spisovateľka a autorka kníh pre deti 1872 - 1951

Prisudzované výroky

Ľubomír Feldek fotka

„Keď sa milujeme, akoby sa hviezdy umývali a utierali do mesačného svitu.“

—  Ľubomír Feldek československý básnik, spisovateľ a autor detských kníh 1936

Andrej Sládkovič fotka
Miroslav Válek fotka

„Usmejte sa na mňa aspoň očami.“

—  Miroslav Válek slovenský básnik, publicista a politik 1927 - 1991

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Milan Rúfus fotka

„Nebráň sa tomu, čo sa deje. A celý vyjdi v ústrety. Mne dobré je aj to, čo zlé je, len prázdne nie, to uletí.“

—  Milan Rúfus slovenský básnik, prekladateľ a spisovateľ 1928 - 2009

Potvrdené výroky
Zdroj: EXLEY, HELEN: Večné hodnoty. Bratislava: Slovart, 2005. ISBN 80-8085-025-9

Pavol Országh Hviezdoslav fotka
Laco Novomeský fotka

„Dobré je niekedy navštíviť minulosť, čo tvár má mŕtvu a nemú, a pri tej mŕtvote riecť si: i to bola, to bola krása.“

—  Laco Novomeský československý člen slovenskej národnej rady, člen československého národného parlamentu, básnik, publicista a politik 1904 - 1976

Prisudzované výroky

Vojtech Mihálik fotka

„Kde láska trvá, ani smrti niet.“

—  Vojtech Mihálik československý člen slovenskej národnej rady, člen československého parlamentu, básnik, prekladateľ a politik 1926 - 2001

Potvrdené výroky

Miroslav Válek fotka

Mohli by sa Vám páčiť aj citáty