Svetový deň poézie

Es.K
23. marec 2019

Svetový deň poézie má viesť malých vydavateľov k tomu, aby sa nebáli podporiť básnikov a publikovali ich zbierky. V októbri a novembri roku 1999 sa v Paríži na 30. zasadnutí Generálnej konferencie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) 21. marec vyhlásil za Svetový deň poézie. Tento sviatok má podporiť iniciatívy podnecujúce umeleckú tvorbu. Písanie básní je spôsob obohacovania kultúry a zveľaďovania jazyka. Básnici v súčasnosti nadobúdajú novú rolu v spoločnosti, pretože verejné recitácie a poetické večery sa stávajú čoraz obľúbenejšími.

Pár úryvkov z básní slovenských a českých spisovateľov :


Obrázok: https://www.selfpublishbooks.ie/writing-poetry-4-ways-get-started/


František Halas fotka
Andrej Plavka fotka

„Slovo je dobrý nástroj, len treba vedieť na ňom hrať.“

—  Andrej Plavka československý básnik a spisovateľ 1907 - 1982

Reklama
Ján Kalinčiak fotka
Ján Kalinčiak fotka
František Hečko fotka
Laco Novomeský fotka

„Blúdime ďalej labyrintom bolesti, pre všetky krásy sveta zakliate.“

—  Laco Novomeský československý člen slovenskej národnej rady, člen československého národného parlamentu, básnik, publicista a politik 1904 - 1976

Ľudmila Podjavorinská fotka

„Skromný úsmev je najkrajšou prirodzenou ozdobou ľudskej tváre.“

—  Ľudmila Podjavorinská československá poetka, spisovateľka a autorka kníh pre deti 1872 - 1951

„Keď sa milujeme, akoby sa hviezdy umývali a utierali do mesačného svitu.“

—  Ľubomír Feldek československý básnik, spisovateľ a autor detských kníh 1936

Reklama
Andrej Sládkovič fotka
Miroslav Válek fotka

„Usmejte sa na mňa aspoň očami.“

—  Miroslav Válek slovenský básnik, publicista a politik 1927 - 1991

Milan Rúfus fotka
Pavol Országh Hviezdoslav fotka
Reklama
Laco Novomeský fotka

„Dobré je niekedy navštíviť minulosť, čo tvár má mŕtvu a nemú, a pri tej mŕtvote riecť si: i to bola, to bola krása.“

—  Laco Novomeský československý člen slovenskej národnej rady, člen československého národného parlamentu, básnik, publicista a politik 1904 - 1976

Vojtech Mihálik fotka

„Kde láska trvá, ani smrti niet.“

—  Vojtech Mihálik československý člen slovenskej národnej rady, člen československého parlamentu, básnik, prekladateľ a politik 1926 - 2001

Miroslav Válek fotka

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

Mohli by sa Vám páčiť aj citáty