František Halas citáty

František Halas foto

2   1

František Halas

Dátum narodenia: 3. október 1901
Dátum úmrtia: 27. október 1949

František Halas, bol český básnik.„Mlčící budou strašně obviněni.“

„Láska zvětrá v nadbytku moudrosti, v němž anděl srdce kulhá, táhna za sebou špinavé křídlo.“


„Ach ty lásko, co si nevymyslíš a co nesvedeš. Není na světě věci, která by zabránila tvému růstu a odhodlání.“

„Aleš počeštil, čeho se dotkl. Nikde a nikým nebylo češství tak korunováno jako právě ním.“

„Netlučme marně na brány let, je to hanba.“

„Myšlenka opřená o charakter se vždy prodere ke slávě.“

„Poezie je samou krví svobody.“

„Poezie je pamětí světa, podvědomím rodů, předjímatelkou budoucna.“

„Máte ještě mladé a zdravé zuby, odmítněte proto nabízené kašičky a vyzkoušejte si živiny růstu sami.“

Podobní autori