Eszter Kissová

@Es.K, členom od 7. marec 2019
1 deň, 22 hodín
Eszter Kissová preložil citát „Jediná vec, ktorú treba urobiť s dobrou radou, je…“

1 deň, 22 hodín
Eszter Kissová preložil citát „Múdrosť spočíva v predvídaní následkov.“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Keď je človek cudzí sám sebe, odcudzí sa aj od os…“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Povedz mi to a ja zabudnem. Nauč ma a možno si sp…“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Život - vyvrcholenie minulosti, uvedomenie si prí…“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Nadradený človek je skromný v reči, ale prevyšuje…“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Nikdy nerobte veci, ktoré dokážu a chcú robiť ost…“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Ak chceš brať, musíš najprv dávať, takto sa rodí …“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Nikdy sa nepriateľte s ľuďmi, ktorí sú viac alebo…“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Nevedomí ľudia kladú otázky, ktoré múdri ľudia zo…“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Ten, kto vie, že dosť je dosť, bude mať vždy dosť.“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Keď sa zastavíme, aby sme premýšľali, často premá…“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Bez trápenia niet pokroku.“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Nikto nepozná váhu cudzích bremien.“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Viete si predstaviť, čo by som spravil, keby som …“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Predstavte si, aká ťažká by bola fyzika, keby čas…“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Keď veci necháte plynúť, spravia sa. Svet vyhráva…“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Skutočný priateľ je ten, kto prehliadne vaše neús…“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Nie je až také dôležité vedieť všetko ako si váži…“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Ten, kto sa bojí porážky, bude určite porazený.“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Správne ponaučenie z prekvapení: svet je plný pre…“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Človek bez ambícií je ako vták bez krídel.“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Je výsadou poznania hovoriť a výsadou múdrosti po…“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Udržiavajte si svoju myseľ vždy tak jasnú a čistú…“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Nenechajte žiaden kameň neotočený.“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Ale čo je sloboda bez múdrosti a bez cnosti? Je t…“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Ak viem, čo je to láska, tak je to vďaka tebe.“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Nikdy ma nezranilo niečo, čo som nepovedal.“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Požehnané sú srdcia, ktoré sa dokážu ohýbať; tie …“

1 týždeň
Eszter Kissová preložil citát „Ak chcete viesť ľudí, musíte kráčať za nimi.“

Zobrazenie najnovších 30 aktivít