„Aký malý a bezvýznamný je človek a zároveň je taký veľký.“

Ján Kalinčiak fotka
Ján Kalinčiak11
slovenský básnik a pedagóg 1822 - 1871

Podobné citáty

Blaise Pascal fotka

„Človek je úbohý, pretože je človekom. A zároveň je veľký, pretože to vie.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Prisudzované výroky

Stendhal fotka
Ignác z Loyoly fotka
Josef Čapek fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Hans Urs Von Balthasar fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka
Erich Maria Remarque fotka
Nicolas Chamfort fotka
Gilbert Cesbron fotka
Benjamin Franklin fotka

„Aký veľký počet ľudí slávi Kristovo narodenie! Aký malý dodržiava jeho zásady. Ó, ľahšie je dodržiavať sviatky ako prikázania.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

François de La  Rochefoucauld fotka
Friedrich Schiller fotka

„Vôľa robí človeka veľkým i malým.“

—  Friedrich Schiller nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Konfucius fotka

„Veľký človek má na mysli spravodlivosť - malý človek úspešnosť.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Alberto Moravia fotka

„Človek je taký, aké sú jeho činy.“

—  Alberto Moravia taliansky spisovateľ a novinár 1907 - 1990

Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Oscar Wilde fotka

„Keby ste vedeli, aká veľká je ženská zvedavosť! Takmer taká ako mužská.“

—  Oscar Wilde írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900

Varianta: Vieš, aká veľká je ženská zvedavosť? Skoro taká veľká ako mužská.

Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Aký je človek, taký je jeho boh.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Aurelius Augustinus fotka

„Človek je taký aké sú jeho lásky.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Reč 96,1
Prisudzované výroky

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x