Citáty na tému plus

Zbierka citátov na tému plus.

Celkom 9 citátov, filtrovať:


Albert Einstein fotka

„Umenie žiť je umenie pracovať plus umenie hrať sa a odpočívať.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

François de La  Rochefoucauld fotka
Reklama
Miroslav Válek fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Martin Luther King fotka

„Inteligencia plus charakter - to je cieľ skutočného vzdelanie.“

—  Martin Luther King americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií občianskych práv 1929 - 1968

Original: Intelligence plus character-that is the goal of true education.
Cyril Northcote Parkinson fotka
Laco Novomeský fotka

„Socializmus sa od kapitalizmu odlišuje tým – a to aj sľúbil – že dvíha závory, ktoré kapitalizmus už zdvihnúť nemohol.... Ľudia prijali socializmus okrem iného aj v nádeji, že otvorí cestu k takej slobode myslenia a prejavu, akú im kapitalizmus neotvoril... disciplína sa musí uplatňovať vnútri mechanizmu, ktorý sa bude budovať na slobode prejavu a nie na jej obmedzovaní.... kultúru krajiny málokedy vytvárali spisovatelia oficiálni... od III. zjazdu sa, pravda, stalo veľmi veľa. Seifert je národným umelcom Holan vyšiel a rozobrali ho atď. Uznal sa jednoducho faktický stav. Súčasne vzniklo rozsiahle široké pole pre pokrokovú a progresívnu tendenciu.... lenže všetky tieto veľké plus existujú k tomu, čo bolo, a nie vo vzťahu k tomu, čo malo byť.... úlohou spisovateľov bude umožniť a zabezpečiť celkom slobodný prejav v najdokonalejšej miere... ide mi o to, aby sa dnešný Dostojevskij mohol stať Dostojevským, aby mohol povedať svoje slovo v kríze ľudí aj v socialistickej spoločnosti.... Hovorím o Dostojevskom nie pre jeho názory, ale preto, že je to pojem, nie pre jeho pravoslávnosť, ale preto, čo dal ľudstvu.... Nijaký poriadok predsa nie je dokonalý, na to sme si už zvykli. A čo so spoločnosťou, ktorá sa dusí vo vlastnej spokojnosti? To je tragédia sovietskej literatúry. Nemožno predsa riešiť veci tak, že namiesto Stalina budeme citovať Lenina...“

—  Laco Novomeský československý člen slovenskej národnej rady, člen československého národného parlamentu, básnik, publicista a politik 1904 - 1976
NOVOMESKÝ, L. Splátka veľkého dlhu. Bratislava: Nadácia V. Clementisa. 1992. ISBN 80-85557-06-3, s.383-384

John Green fotka

„A potom tam ležal v horúčke ľútosti a zopakoval si teraz zapamätanú poznámku v hlave a chcel plakať, ale namiesto toho cítil túto bolesť len za svojim solárnym plexom. Plač pridáva niečo: plač je ty, plus slzy. Ale ten pocit, ktorý mal Colin, bol nejaký hrozný opak plaču. Bolo to vy, mínus niečo.“

—  John Green 1977

Original: And then he lay there in his fever of sorry and repeated the now memorized note in his head and wanted to cry, but instead he only felt this aching behind his solar plexus. Crying adds something: crying is you, plus tears. But the feeling Colin had was some horrible opposite of crying. It was you, minus something.