John Green citátov

John Green fotka
18   26

John Green

Dátum narodenia: 24. august 1977

Reklama

John Green - chýba nám detailnejší popis autora.

Podobní autori

Citáty John Green

Reklama

„Zásadná chyba, ktorú som vždy robil - a že ma v spravodlivosti vždy viedla k tomu, aby som to urobila - to bolo: Margo nebol zázrak. Nebola dobrodružstvo. Nebola to dobrá a vzácna vec. Bola to dievča.“

—  John Green

Original: The fundamental mistake I had always made—and that she had, in fairness, always led me to make—was this: Margo was not a miracle. She was not an adventure. She was not a fine and precious thing. She was a girl.
Reklama

„A potom tam ležal v horúčke ľútosti a zopakoval si teraz zapamätanú poznámku v hlave a chcel plakať, ale namiesto toho cítil túto bolesť len za svojim solárnym plexom. Plač pridáva niečo: plač je ty, plus slzy. Ale ten pocit, ktorý mal Colin, bol nejaký hrozný opak plaču. Bolo to vy, mínus niečo.“

—  John Green

Original: And then he lay there in his fever of sorry and repeated the now memorized note in his head and wanted to cry, but instead he only felt this aching behind his solar plexus. Crying adds something: crying is you, plus tears. But the feeling Colin had was some horrible opposite of crying. It was you, minus something.
Reklama

„To bolo, pomyslel si, rovnako ako to, ako autori vždy písali veci iným spôsobom, ako sa vlastne stali.“

—  John Green

Original: It was, he thought, just like how authors always wrote things in ways other than how they actually happened.
Ďalšie
Dnešné výročie
Nicholas Winton fotka
Nicholas Winton6
1909 - 2015
Nancy Astorová fotka
Nancy Astorová10
člen parlamentu 1879 - 1964
Nathaniel Hawthorne fotka
Nathaniel Hawthorne1
americký románopisec a novelista 1804 - 1864
Peter Jilemnický fotka
Peter Jilemnický1
1901 - 1949
Ďalších 20 výročí