Citáty o náboženstve a viere

Súvisiace témy
Arthur Schopenhauer fotka
Jaroslav Maxmilián Kašparů fotka

„Božia láska sa liší od ľudskej mimo iného aj jedným písmenom. Ľudia často milujú Až... Boh miluje Už.“

—  Jaroslav Maxmilián Kašparů český esperantista, spisovateľ duchovnej literatúry, psychiater a rímskokatolícky kňaz 1950

Reklama
George Orwell fotka
Albert Einstein fotka
Albert Einstein fotka

„Boh nehrá kocky.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955
V liste Max Born-ovi; citovaný v knihe: The Life and Times

Albert Einstein fotka

„Čo ma naozaj zaujíma je to, či Boh pri stvorení sveta mal vôbec nejakú inú možnosť.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Stephen Hawking fotka
 Sókratés fotka

„Nemať nijaké potreby je božské. A tak sa dnes musíme zmeniť na bohov.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pred n. l.

Reklama
 Tereza z Avily fotka
 Buddha fotka

„Dokonalý človek neznamená nič, kým nerobí dobré skutky, kým neutešuje smutných ľudí a zvieratá.“

—  Buddha nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Budhizmus -566 - -483 pred n. l.

 Terezie z Lisieux fotka
Napoleon Bonaparte fotka

„Spoľahlivý priateľ je skutočným obrazom Boha.“

—  Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Reklama
Jozef Tiso fotka
Denis de Rougemont fotka

„Láska prestáva byť démonom len vtedy, keď prestane byť bohom.“

—  Denis de Rougemont 1906 - 1985

Original: Love ceases to be a demon only when he ceases to be a god.
Ján z Kríža fotka
Paulo Coelho fotka
Ďalšie
Dnešné výročie
Raymond Radiguet fotka
Raymond Radiguet1
francúzsky spisovateľ 1903 - 1923
Georgi Dimitrov fotka
Georgi Dimitrov
1882 - 1949
Maxim Gorkij fotka
Maxim Gorkij82
ruský spisovateľ 1868 - 1936
Sigmund Graff fotka
Sigmund Graff36
nemecký spisovateľ a novinár 1898 - 1979
Ďalších 13 výročí