Odporúčané citáty strana 6

Tibor Déry foto
Tibor Déry 8
maďarský spisovateľ 1894 – 1977
„Čas sú vraj peniaze, ale peniaze sa nerovnajú času. Bez peňazí sa dá ešte vždy veľa urobiť, bez času nič.“

Pavel Kosorin foto
Pavel Kosorin 107
český humorista 1964
„Svet je plný farieb - ukrytých pod šedivým nánosom.“


Erich Fromm foto
Erich Fromm 106
nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik 1900 – 1980
„Kto miluje nejakého človeka opravdivou láskou, miluje všetkých, miluje svet, miluje život.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Ľudia mi vravia mlč, keď veta ešte neskončila. Všetci mi vravia stoj, keď ešte vládzem ísť. Všetci mi vravia miluj, keď ma už nikto nemá rád. Raz rozkážu mi žiť a ja budem už umierať.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Nikdy nemyslím na budúcnosť, príde aj tak dosť skoro.“

Bob Marley foto
Bob Marley 11
jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 – 1981
„Každý človek je vlastne jedinečný.“

Bob Marley foto
Bob Marley 11
jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 – 1981
„Mám len jednu ambíciu. Mám len jednu vec, ktorú naozaj chcem, aby sa stala. Chcel by som vidieť ľudí spoločne žiť: čiernych, bielych, Číňanov, každého - to je všetko.“


Bob Marley foto
Bob Marley 11
jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 – 1981
„Neprichádzam sa klaňať, prichádzam víťaziť...“

Bob Marley foto
Bob Marley 11
jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 – 1981
„Keď sa budeš smiať, bude sa stebou smiať celý svet. Keď budeš plakať, budeš plakať sám.“

Bob Marley foto
Bob Marley 11
jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 – 1981
„Najväčší zbabelec je muž, ktorý v žene prebudí lásku, aj keď nemá ju v úmysle milovať.“

Bob Marley foto
Bob Marley 11
jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 – 1981
„Na mladosti je krásne to, že môže obdivovať bez toho, aby chápala.“


William Shakespeare foto
William Shakespeare 157
anglický dramatik a básnik 1564 – 1616
„Nauč sa čítať mlčanlivé hlásky! Očami čítať - to je múdrosť lásky.“

 Svatý Tomáš Akvinský foto
Svatý Tomáš Akvinský 38
taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 – 1274
„Všetky bytosti sa domáhajú dobra, no nie všetky poznávajú pravdu.“

Bertolt Brecht foto
Bertolt Brecht 66
nemecký básnik, dramatik, divadelný režisér 1898 – 1956
„Never svojim očiam. Never svojim ušiam. Vidíš tmu. Snáď je to svetlo.“

„Tmy sa báť nemusíte, bojte sa toho čo je ňou.“