„Pre mňa je každý krok, krokom k cieľu, to platí taktiež pre kroky späť.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 20. september 2021. História
Témy
cieľ, krok
Ernst Jünger fotka
Ernst Jünger1
nemecký spisovateľ 1895 - 1998

Podobné citáty

Josef Stalin fotka

„Ani krok späť! Tak teraz musí znieť naše heslo.“

—  Josef Stalin generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu 1879 - 1953

Potvrdené výroky
Zdroj: s:Rozkaz NKO ZSSR z 28. júla 1942 č. 227

Karl Ludwig Borne fotka
Anthony Robbins fotka
Casimir Delavigne fotka

„Každý krok v živote je krokom k smrti.“

—  Casimir Delavigne francúzsky básnik a dramatik 1793 - 1843

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Wayne Dyer fotka
Konfucius fotka
Mark Twain fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Napoleon Bonaparte fotka

„Od geniálneho po smiešne je iba krok.“

—  Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Prisudzované výroky
Varianta: Od vznešeného k smiešnemu je len krok.

Žarko Petan fotka
Tomáš Baťa fotka
Citát „Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa.“
Dalajláma fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Ku všetkému čo je veľké, prvým krokom je odvaha.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Prisudzované výroky

Lao-c' fotka

„Aj ďaleké cesty začínajú prvým krokom.“

—  Lao-c' čínsky filozof -604

Prisudzované výroky

Súvisiace témy