„Každý krok v živote je krokom k smrti.“

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Casimir Delavigne fotka
Casimir Delavigne1
francúzsky básnik a dramatik 1793 - 1843

Podobné citáty

Pierre Corneille fotka

„Každý okamih života je krokom ku smrti.“

—  Pierre Corneille francúzsky dramatik, básnik a lyrik 1606 - 1684

František Rojček fotka
Ernst Jünger fotka
Angelo d'Arrigo fotka

„Keď každý deň posunieme naše hranice, krok po kroku, prekonáme strach, ktorý nám v tom bráni alebo obmedzuje, zmocniť sa svojho vlastného života.“

—  Angelo d'Arrigo taliansky pilot 1961 - 2006

Úvod jeho web stránky
En.: Pushing our limits a little further back each day, step by step, we conquer the fears which stop or limit us from taking possession of our own existence.
Potvrdené výroky

Ben Stein fotka
Mark Twain fotka
Paulo Coelho fotka

„Nezabúdaj, že všetko, čo v živote urobíš, zanechá stopu a preto si uvedomuj každý svoj krok.“

—  Paulo Coelho brazílsky textár a spisovateľ 1947

Potvrdené výroky, Úvahy a zamyslenia

Brian Tracy fotka
Žarko Petan fotka
Anton Pavlovič Čechov fotka
Alexandr Ivanovič Gercen fotka
Napoleon Bonaparte fotka

„Od geniálneho po smiešne je iba krok.“

—  Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Prisudzované výroky
Varianta: Od vznešeného k smiešnemu je len krok.

George Orwell fotka

„Lož je vždy o krok pred pravdou.“

—  George Orwell anglický spisovateľ a novinár 1903 - 1950

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x