„Kroky – Najväčšie kroky v živote sa robia hlavou…“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
František Rojček fotka
František Rojček77
básník a spisovatel literatury pro děti 1949
Editovať

Podobné citáty

Karl Ludwig Borne fotka
Casimir Delavigne fotka

„Každý krok v živote je krokom k smrti.“

—  Casimir Delavigne francúzsky básnik a dramatik 1793 - 1843

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Pierre Corneille fotka

„Každý okamih života je krokom ku smrti.“

—  Pierre Corneille francúzsky dramatik, básnik a lyrik 1606 - 1684

Ernst Jünger fotka
Angelo d'Arrigo fotka

„Keď každý deň posunieme naše hranice, krok po kroku, prekonáme strach, ktorý nám v tom bráni alebo obmedzuje, zmocniť sa svojho vlastného života.“

—  Angelo d'Arrigo taliansky pilot 1961 - 2006

Úvod jeho web stránky
En.: Pushing our limits a little further back each day, step by step, we conquer the fears which stop or limit us from taking possession of our own existence.
Potvrdené výroky

Ben Stein fotka
David Lloyd George fotka

„Neboj sa robiť dlhé kroky. Dvoma malými skokmi priepasť nepreskočíš.“

—  David Lloyd George britský liberálny politik a štátnik 1863 - 1945

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Mark Twain fotka
Žarko Petan fotka
Paulo Coelho fotka
Brian Tracy fotka
Alexandr Ivanovič Gercen fotka
Anton Pavlovič Čechov fotka
Napoleon Bonaparte fotka

„Od geniálneho po smiešne je iba krok.“

—  Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Prisudzované výroky
Varianta: Od vznešeného k smiešnemu je len krok.

Aurelius Augustinus fotka

„K Bohu nejdeme krokmi, ale láskou.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Prisudzované výroky

Súvisiace témy