„Jediná vec, ktorá má v živote cenu, je stavať seba samého na druhé miesto.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Ivan Sergejevič Turgeněv fotka
Ivan Sergejevič Turgeněv21
ruský spisovateľ 1818 - 1883

Podobné citáty

Richard Branson fotka
Euripidés fotka
Carl Gustav Jung fotka

„Najhrozivejšia vec je úplne prijať seba samého.“

—  Carl Gustav Jung švajčiarsky psychiater a psychoterapeut, ktorý založil analytickú psychológiu 1875 - 1961

Joseph Campbell fotka
Cesare Pavese fotka

„Život nie je hľadanie skúseností, ale hľadanie seba samého.“

—  Cesare Pavese taliansky básnik, prozaik, literárny kritik a prekladateľ 1908 - 1950

Karl Rahner fotka

„Omša by nás mala natoľko formovať, aby sa celý náš život stal omšou - miestom, kam neustále prinášame seba samých Otcovi ako obetu skrze Krista.“

—  Karl Rahner nemecký katolícky teológ 1904 - 1984

Potvrdené výroky
Zdroj: [TORKINGTON, David.: Modlitbou k radosti. Bratislava: LÚČ, 2004 ISBN 80-7114-458-4]

Thomas Alva Edison fotka
Seneca fotka
Citát „Jedno z najhlbších tajomstiev života spočíva v tom, že len to, čo robíme pre druhých, má naozaj cenu.“
Lewis Carroll fotka

„Jedno z najhlbších tajomstiev života spočíva v tom, že len to, čo robíme pre druhých, má naozaj cenu.“

—  Lewis Carroll anglický spisovateľ, matematik, logik, anglikánsky diakon a fotograf 1832 - 1898

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Marcus Aurelius fotka
Albert Einstein fotka
Ján Pavol II. fotka
Marie Curie-Skłodowská fotka
Tomáš Kempenský fotka
Oscar Wilde fotka

Súvisiace témy