„Váš posvätný priestor je miestom, kde môžete znova a znova nachádzať samého seba.“

Originál

Your sacred space is where you can find yourself over and over again.

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 24. jún 2021. Histórie
Joseph Campbell fotka
Joseph Campbell16
americký mytológ, spisovateľ a prednášajúci 1904 - 1987

Podobné citáty

Romano Guardini fotka
Rosa Parksová fotka
Ivan Sergejevič Turgeněv fotka

„Jediná vec, ktorá má v živote cenu, je stavať seba samého na druhé miesto.“

—  Ivan Sergejevič Turgeněv ruský spisovateľ 1818 - 1883

Prisudzované výroky

Tomáš Kempenský fotka
Edith Stein fotka

„Ak hľadáš vznešené, posvätné miesto, ponúkni svoje vnútro ako Boží chrám.“

—  Edith Stein židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942

Norbert Blüm fotka
Robert M. Pirsig fotka
Karl Rahner fotka
Karl Rahner fotka

„Omša by nás mala natoľko formovať, aby sa celý náš život stal omšou - miestom, kam neustále prinášame seba samých Otcovi ako obetu skrze Krista.“

—  Karl Rahner nemecký katolícky teológ 1904 - 1984

Potvrdené výroky
Zdroj: [TORKINGTON, David.: Modlitbou k radosti. Bratislava: LÚČ, 2004 ISBN 80-7114-458-4]

Ján Pavol II. fotka
Citát „Nenávisť môžeme poraziť iba tým, že rozšírime priestor pre lásku a úctu k sebe navzájom.“
Zuzana Čaputová fotka

„Nenávisť môžeme poraziť iba tým, že rozšírime priestor pre lásku a úctu k sebe navzájom.“

—  Zuzana Čaputová prezidentka Slovenskej republiky 1973

Potvrdené výroky

John Steinbeck fotka
Edith Stein fotka
Albert Einstein fotka
Ján Pavol II. fotka

Súvisiace témy