„Čisté svedomie je to jediné, čo má rovnakú cenu ako život sám.“

—  Euripidés

Posledná aktualizácia 17. apríl 2019. Histórie
Euripidés fotka
Euripidés67
staroveký aténsky dramatik -480 - -406 pred n. l.

Podobné citáty

Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka

„Svedomie mal čisté - nikdy ho nepoužíval.“

—  Stanisław Jerzy Lec poľský spisovateľ 1909 - 1966

Prisudzované výroky

Arthur Schopenhauer fotka
Mark Twain fotka

„Čisté svedomie je istým znakom zlej pamäte.“

—  Mark Twain americký autor a humorista 1835 - 1910

Ivan Sergejevič Turgeněv fotka

„Jediná vec, ktorá má v živote cenu, je stavať seba samého na druhé miesto.“

—  Ivan Sergejevič Turgeněv ruský spisovateľ 1818 - 1883

Prisudzované výroky

Martin Luther fotka

„Boh je čistá tabuľa, na ktorej nič nie je, len čo si ty sám na ňu napísal.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Gabriel Laub fotka
Pearl S.  Buck fotka
Arthur Schopenhauer fotka
Ramón de Campoamor fotka
Anton Pavlovič Čechov fotka
Friedrich Schiller fotka

„Každý človek si určuje cenu sám.“

—  Friedrich Schiller nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Súvisiace témy