„Dejiny učia, že demokracia bez hodnôt sa rýchlo premieňa na jasnú alebo kamuflovanú totalitu.“

 Ján Pavol II. fotka
Ján Pavol II.116
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005
Reklama

Podobné citáty

John Galsworthy fotka
Vladimír Iljič Lenin fotka
Reklama
Ronald Reagan fotka
Brian Warner fotka
Maxim Gorkij fotka
Pavel Alexandrovič Florenskij fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
José Ortega Y Gasset fotka
Reklama
Tomáš Garrigue Masaryk fotka
Samuel Butler fotka
Henry Louis Mencken fotka
José Ortega Y Gasset fotka
Reklama
Karl Marx fotka
 Voltaire fotka

„Dejiny názorov človeka niesú ničím iným ako dejinami jeho omylov.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

Pietro Nenni fotka