„S náročnosťou súčasného života rastie túžba po vnútornej modlitbe, ktorá umožňuje v hĺbke vlastnej duše stretnúť sa s Bohom.“

 Ján Pavol II. fotka
Ján Pavol II.116
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005
Reklama

Podobné citáty

Aurelius Augustinus fotka
Ján z Kríža fotka
Reklama
Edith Stein fotka
Johannes Eckhart fotka
 Terezie z Lisieux fotka
Hans Urs Von Balthasar fotka
Titus Lucretius Carus fotka
Milton Friedman fotka

„Nemáme zúfalú potrebu rastu. Máme zúfalú túžbu rásť.“

— Milton Friedman americký ekonóm, štatistik a spisovateľ 1912 - 2006

Original: We don´t have a desperate need to grow. We have a desperate desire to grow.
Reklama
Edith Stein fotka

„Moja túžba po pravde je mojou jedinou modlitbou.“

— Edith Stein židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942

Aurelius Augustinus fotka

„Modlitba je rozhovor duše s Bohom.“

— Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Ivan Alexejevič Bunin fotka
Klaus Hemmerle fotka
Reklama
Abbé Pierre fotka
Friedrich Nietzsche fotka
 Matka Tereza fotka
Ďalšie