„Nijaký úplatok a nijaké odporúčanie nám neotvoria brány raja, iba srdce, ktoré milovalo.“

Potvrdené výroky
Zdroj: [208]

Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Johannes Leppich fotka
Johannes Leppich5
nemecký kňaz 1915 - 1992

Podobné citáty

Peter Gregor fotka

„Brány sveta: Svet nám otvoril svoje brány. Niektorí vošli, väčšina sú portieri.“

—  Peter Gregor slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hier 1944 - 2014

Stendhal fotka
André Maurois fotka
Ján Pavol II. fotka
Joachim Meisner fotka
Aurelius Augustinus fotka
Klaus Hemmerle fotka
Michel Quoist fotka
Terezie z Lisieux fotka
Phil Bosmans fotka
Publius Ovidius Naso fotka
Ronald Reagan fotka

„Generálny sekretár Gorbačov, ak hľadáte mier, ak hľadáte prosperitu pre Sovietsky zväz a východnú Európu, ak hľadáte liberalizáciu: Príďte k tejto bráne! Pán Gorbačov, otvorte túto bránu! Pán Gorbačov, zbúrajte tento múr.“

—  Ronald Reagan americký politik, 40. prezident Spojených štátov 1911 - 2004

General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization: Come here to this gate! Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Prejav pred Brandeburgskou bránou. (1987)
Potvrdené výroky, Druhé prezidentské obdobie (1985 – 1989)

Matka Tereza fotka
Tomáš Kempenský fotka
Karl Ludwig Borne fotka
Quintus Horatius Flaccus fotka
Svatý Ambrož fotka
Meng-c fotka
Ignác z Loyoly fotka

„Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič veľké nedeje, je to preto, lebo tam niet nijakej lásky.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Prisudzované výroky

Súvisiace témy