„Brány sveta: Svet nám otvoril svoje brány. Niektorí vošli, väčšina sú portieri.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Peter Gregor fotka
Peter Gregor187
slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hi… 1944 - 2014

Podobné citáty

André Maurois fotka
Stephen Covey fotka

„Každý z nás stráži bránu zmeny, ktorú je možné otvoriť iba zvnútra.“

—  Stephen Covey americký pedagóg, autor, podnikateľ a motivačný rečník 1932 - 2012

Joachim Meisner fotka

„Nijaký úplatok a nijaké odporúčanie nám neotvoria brány raja, iba srdce, ktoré milovalo.“

—  Johannes Leppich nemecký kňaz 1915 - 1992

Potvrdené výroky
Zdroj: [208]

Ronald Reagan fotka

„Generálny sekretár Gorbačov, ak hľadáte mier, ak hľadáte prosperitu pre Sovietsky zväz a východnú Európu, ak hľadáte liberalizáciu: Príďte k tejto bráne! Pán Gorbačov, otvorte túto bránu! Pán Gorbačov, zbúrajte tento múr.“

—  Ronald Reagan americký politik, 40. prezident Spojených štátov 1911 - 2004

General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization: Come here to this gate! Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Prejav pred Brandeburgskou bránou. (1987)
Potvrdené výroky, Druhé prezidentské obdobie (1985 – 1989)

Julien Green fotka
Sókratés fotka
Sókratés fotka
Rabíndranáth Thákur fotka

„Pri prvej bráne sa spýtajme: "Sú moje slová pravdivé?" Ak áno, dovoľme im prejsť; ak nie, vráťme ich späť. Pri druhej bráne sa spýtajme: "Sú potrebné?" A napokon pri poslednej bráne sa spýtajme: "Sú láskavé?"“

—  Eknath Easwaran duchovný učiteľ, autor kníh o meditácii a duchovnej praxi, a prekladateľ a tlmočník indickej literatúry 1910 - 1999

Podobné: To, čo chceme povedať, by malo prejsť tromi bránami: bránou pravdy, bránou dobroty, bránou úžitku. Ak to, čo chceš povedať, nie je pravdivé, dobré ani užitočné, potom je lepšie nechať si to iba pre seba. (Sokrates)
Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: EXLEY, HELEN: Večné hodnoty. Bratislava: Slovart, 2005. ISBN 80-8085-025-9

Marcus Fabius Quintilianus fotka
Pavel Kosorin fotka

„Kľúče od nebeskej brány sa fasujú na zemi.“

—  Pavel Kosorin český humorista 1964

Prisudzované výroky, Nebo

František Halas fotka

„Nebúchajme márne na brány rokov, je to hanba.“

—  František Halas český československý politik, básnik a spisovateľ 1901 - 1949

Prisudzované výroky

Jean Paul Sartre fotka

„Brány svojej väznice si nesie každý v sebe.“

—  Jean Paul Sartre francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, scenárista, politický aktivista, autor životopisov a literárny kr… 1905 - 1980

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

„Nebeská brána sa otvára láskou človeka k človeku.“

—  Ambrogio Sto

Prisudzované výroky

Súvisiace témy