„Pravá radosť sa daruje.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. História
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka
Roger Louis Schütz-Marsauche25
švajčiarsky mních 1915 - 2005

Podobné citáty

Chalíl Džibrán fotka
Albert Camus fotka
Fulton J. Sheen fotka
Mahátma Gándhí fotka

„Pravá láska je tá, v ktorej máme väčšiu radosť z druhého než zo seba.“

—  Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

František Saleský fotka
Epikúros ze Samu fotka
František Saleský fotka
John Ruskin fotka
Christoph Schönborn fotka
Anton Srholec fotka
Tomáš Kempenský fotka
George Sand fotka

„Chráňte v sebe poklad, ktorým je láskavosť. Naučte sa darovať bez váhania, strácať bez žiaľu, získavať bez skupánstva.“

—  George Sand francúzska autorka románov a memoárov; pseudonym Lucile Dupin Aurore 1804 - 1876

Potvrdené výroky
Zdroj: EXLEY, HELEN: Večné hodnoty. Bratislava: Slovart, 2005. ISBN 80-8085-025-9

František Saleský fotka

„Človek je pre radosť a radosť je pre človeka.“

—  František Saleský francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 - 1622

„Boh je radosť, a keď sa odovzdáš Bohu, odovzdáš sa radosti.“

—  Michel Quoist francúzsky spisovateľ 1921 - 1997

Prisudzované výroky

George Bernanos fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Alexander Roda Roda fotka

Súvisiace témy