„Vidieť svet v zrnku piesku a nebo v divokej kvetine, Držať nekonečno vo svojej dlani a večnosť v hodine“

W. B
Potvrdené výroky

William Blake fotka
William Blake28
anglický romantický básnik a výtvarník 1757 - 1827

Podobné citáty

Anselm Osb Grün fotka
Julian Tuwim fotka
Zdeňka Ortová fotka
Kamil Peteraj fotka
Citát „Odtrhol som kvetinu a ona mi zvädla. Chytil som motýľa, zomrel mi v dlani. Až potom som pochopil, že krásy sa treba dotýkať srdcom.“
John Lennon fotka
Søren Kierkegaard fotka

„O svojej večnosti rozhodujeme v tomto živote!“

—  Søren Kierkegaard dánsky filozof a teológ, zakladateľ existencializmu 1813 - 1855

Karl Ludwig Borne fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Valeriu Butulescu fotka
Samuel Taylor Coleridge fotka
Titus L. Carus Lucretius fotka
Joseph Addison fotka
Carl Friedrich Gauß fotka

„Keď uderí naša posledná hodina, našou nevýslovnou radosťou bude vidieť toho, ktorého sme mohli vo svojej tvorivej práci iba tušiť.“

—  Carl Friedrich Gauß nemecký matematik a fyzikálny vedec 1777 - 1855

Potvrdené výroky
Zdroj: Frankenberger E.,Výroky veľkých prírodovedcov o Bohu, SÚSCM, Rím 1976, preložil Botek A.

Gilbert Keith Chesterton fotka
Citát „Nikdy si nedaj veštiť z dlani. Radšej si do nich napľuj a pusti sa do roboty.“
Tomáš Baťa fotka
Pau del Rosso fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“