„Žobráci a chorí sú na to, aby nám ukázali, že je možné uniesť osud oveľa ťažší. Aby sme videli, ako sme veľa dostali.“

— Wilhelm Raabe

Wilhelm Raabe foto
Wilhelm Raabe11
nemecký spisovateľ 1831 - 1910

Podobné citáty

Ralph Waldo Emerson foto
  Konfucius foto
Valeriu Butulescu foto
Ralph Waldo Emerson foto

„Konaj, a sám osud sa skloní pred tebou.“

— Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

 Seneca foto

„Čo osud nedal, nemôže ani vziať.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

 Seneca foto

„Osud vedie toho, kto chce, kto nechce, toho ťahá. Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.
lat.

 Seneca foto

„I nepriaznivý osud býva vrtkavý.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

  Konfucius foto

„Len silný donúti osud, slabého donúti osud sám.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pr. n. l.

Maro Publius Vergilius foto
 Seneca foto

„Osud vedie toho, kto chce, kto nechce, toho ťahá.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

Maximus Valerius foto
Ambrose Bierce foto

„Žobrák: človek, ktorý sa spoliehal na pomoc priateľov.“

— Ambrose Bierce americký editorialista, novinár, novelista, fabulista a satirik 1842 - 1913

William Shakespeare foto
 Seneca foto

„Nevidíme, čo je možné, lebo fantazírujeme o nedosiahnuteľnom.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

 Euripidés foto
Ďalší