„Žobráci a chorí sú na to, aby nám ukázali, že je možné uniesť osud oveľa ťažší. Aby sme videli, ako sme veľa dostali.“

— Wilhelm Raabe

Wilhelm Raabe foto
Wilhelm Raabe11
nemecký spisovateľ 1831 - 1910
Reklama

Podobné citáty

Ralph Waldo Emerson foto
  Konfucius foto
Reklama
Ambrose Bierce foto

„Žobrák: človek, ktorý sa spoliehal na pomoc priateľov.“

— Ambrose Bierce americký editorialista, novinár, novelista, fabulista a satirik 1842 - 1913

William Shakespeare foto
Immanuel Kant foto
Maximus Valerius foto
Jean Maria Vianney foto
Reklama
Anton Srholec foto
Thelma Wright foto
Ignác z Loyoly foto
Reklama
 Svatý Tomáš Akvinský foto
 Seneca foto

„Nevidíme, čo je možné, lebo fantazírujeme o nedosiahnuteľnom.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

 Seneca foto

„Čo osud nedal, nemôže ani vziať.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

 Seneca foto

„Osud vedie toho, kto chce, kto nechce, toho ťahá. Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.
lat.

Ďalší