„Pochopiť život, milovať ho v inej bytosti - v tom spočíva úloha človeka a v tom je tiež jeho talent; každý sa môže plne zasvätiť len jednému človekovi.“

Prisudzované výroky

Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Henri Barbusse fotka
Henri Barbusse6
francúzsky románopisec 1873 - 1935

Podobné citáty

Bernard Bolzano fotka

„Byť šťastný a iných urobiť šťastných - to je úloha človeka.“

—  Bernard Bolzano bohémsky matematik, logik, filozof, teológ a katolícky kňaz 1781 - 1848

Prisudzované výroky
Zdroj: Porovnaj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Honoré De Balzac fotka
Rainer Maria Rilke fotka
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Jean Paul Sartre fotka

„Človek je bytosť, ktorá nie je tým, čím je, a ktorá je tým, čím nie je.“

—  Jean Paul Sartre francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, scenárista, politický aktivista, autor životopisov a literárny kr… 1905 - 1980

Gabriel Laub fotka
Samuel Butler fotka
Jean Gabin fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Josef Čapek fotka
Lech Przeczek fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Ignác z Loyoly fotka
François de La  Rochefoucauld fotka

„Šťastie spočíva vo vkuse, nie vo veciach a človeka robí šťastným to, čo má rád sám a nie to, čo majú radi iní.“

—  François de La Rochefoucauld francúzsky autor memoárov 1613 - 1680

Varianta: Človeka robí šťastným to, čo má rád sám, a nie to, čo majú radi iní.

Erich Fromm fotka
Erich Fromm fotka
Platón fotka

„Človek - bytosť hľadajúca zmysel.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Aristoteles fotka
André Gide fotka

Súvisiace témy