„Rodinná dovolenka je pokračovaním manželskej vojny na inom území.“

Posledná aktualizácia 14. júl 2020. Histórie
Gabriel Laub fotka
Gabriel Laub427
český esejista a publicista 1928 - 1998
Editovať

Podobné citáty

Josef Stalin fotka

„Táto vojna je iná ako vojny v minulosti. Každý, kto obsadí nejaké územie, zavedie v ňom svoj spoločenský systém. Každý zavádza svoj systém tam, kam až dôjde jeho armáda. Nemôže tomu byť inak.“

—  Josef Stalin generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu 1879 - 1953

Potvrdené výroky
Zdroj: Vyjadrenie pred juhoslovanským politikom Milovanom Djilasom v apríli 1945. Pozri ŠTEFANSKÝ, Michal. Studená vojna : Slovensko 1946 – 1954. Vojenský historický ústav : Bratislava, 2008. 224 s. ISBN 80-9693-755-4. s. 15.

Žarko Petan fotka

„Sex je pokračovanie lásky inými prostriedkami.“

—  Žarko Petan slovinský spisovateľ a režisér 1929 - 2014

Alexandr Ivanovič Gercen fotka
Valeriu Butulescu fotka
Ján Slota fotka
Gabriel Laub fotka
Maurice Maeterlinck fotka

„Živí sú mŕtvi na dovolenke.“

—  Maurice Maeterlinck belgický dramatik, básnik, esejista 1862 - 1949

Erich Maria Remarque fotka

„Bez lásky je človek iba mŕtvolou na dovolenke.“

—  Erich Maria Remarque nemecký spisovateľ 1898 - 1970

Prisudzované výroky

Francis Drake fotka

„Každá dôležitá vec musí mať začiatok, ale pokračovanie do konca, pokiaľ nie je dôkladne ukončená, prináša ozajstnú slávu.“

—  Francis Drake anglický námorný kapitán, navigátor, otrokár a politik alžbetínskej éry 1540 - 1596

There must be a beginning of any great matter, but the continuing unto the end until it be thoroughly finished yields the true glory.
List Sirovi Francisovi Walsinghamovi, z Cape Sagres, Portugalsko (17. máj 1587)
Potvrdené výroky

Boris Leonidovič Pasternak fotka
Alexandr Ivanovič Gercen fotka
Vladimír Iljič Lenin fotka
Gustáv Husák fotka
Citát „Nieje lepšieho daru, keď žije muž a žena ako jedno telo a duša v rodinnom kruhu.“
Homér fotka
Niccolo Machiavelli fotka
George Gordon Byron fotka

Súvisiace témy