„Táto vojna je iná ako vojny v minulosti. Každý, kto obsadí nejaké územie, zavedie v ňom svoj spoločenský systém. Každý zavádza svoj systém tam, kam až dôjde jeho armáda. Nemôže tomu byť inak.“

Potvrdené výroky
Zdroj: Vyjadrenie pred juhoslovanským politikom Milovanom Djilasom v apríli 1945. Pozri ŠTEFANSKÝ, Michal. Studená vojna : Slovensko 1946 – 1954. Vojenský historický ústav : Bratislava, 2008. 224 s. ISBN 80-9693-755-4. s. 15.

Posledná aktualizácia 21. september 2020. Histórie
Josef Stalin fotka
Josef Stalin8
generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu 1879 - 1953
Editovať

Podobné citáty

Henri de Saint-Simon fotka

„Spoločenský poriadok sa nemôže zmeniť bez zmeny vlastníckeho systému.“

—  Henri de Saint-Simon francúzsky raný sociálny teoretik 1760 - 1825

Prisudzované výroky

Robert Musil fotka
Citát „Rodinná dovolenka je pokračovaním manželskej vojny na inom území.“
Gabriel Laub fotka
Friedrich Schlegel fotka
Dwight D. Eisenhower fotka
Marcus Aurelius fotka
Boris Vian fotka

„Každý posudok je celkové alebo čiastočné porovnanie dvojakého systému údajov: systému človeka posudzovaného a systému človeka posudzujúceho.“

—  Boris Vian francúzsky všestranný učenec: spisovateľ, básnik, hudobník, spevák, prekladateľ, kritik, herec, vynálezca a inžinier 1920 - 1959

Prisudzované výroky

Joseph Beuys fotka
Ferdinando Galiani fotka
Milton Friedman fotka
Elon Musk fotka
Tomáš Halík fotka

„Média všetkého druhu sú nervovým systémom informačnej spoločnosti.“

—  Tomáš Halík český filozof, psychológ, religionista, sociológ, teológ a rímskokatolícky kňaz 1948

Henry Ford fotka

„Nikdy nebude vymyslený systém, ktorý by odstránil nutnosť pracovať.“

—  Henry Ford americký priemyselník 1863 - 1947

Prisudzované výroky

Susan Sontag fotka

„Bez mlčania ako protipólu by sa celý systém jazyka veľmi rýchlo zrútil.“

—  Susan Sontag americká spisovateľka a filmárka, profesorka a aktivistka 1933 - 2004

Prisudzované výroky

Jean Paul fotka

Súvisiace témy